FAQ- częste pytania

Co to właściwie jest ten Nasz Sportowy Fyrtel? 

Nasz Sportowy Fyrtel to uniwersalna nazwa cyklu programów realizowanych w ramach środków z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców konkretnych dzielnic Poznania, umożliwiający im uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach sportowo- rekreacyjnych na terenie swojej dzielnicy, w bezpośrednim sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania. 

 

Kto może uczestniczyć w zajęciach w ramach Naszego Sportowego Fyrtla? 

Udział w zajęciach, imprezach na terenie danego Fyrtla mogą brać udział WYŁĄCZNIE osoby na stałe zamieszkujące na jego terenie. Warto podkreślić, że mowa tu o całym terenie danego Fyrtla. Mapa wszystkich Fyrtli objętych projektem jest dostępna na stronie głównej projektu. Dla przykładu, jeżeli w ramach Fyrtla nr 4 (Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki) prowadzone są Otwarte Strefy Rekreacji na sali w Krzesinach, to udział w nich mogą wziąć zarówno mieszkańcy Starołęki, Głuszyny, Szczepankowa jak i naturalnie Krzesin. Niestety w zajęciach nie będzie już mogła brać udziału osoba mieszkająca na Ratajach (chociaż tam też jest Nasz Sportowy Fyrtel-  ale jest to już inny rejon).  

 

Nie wiem w którym Fyrtlu mieszkam, jak to sprawdzić? 

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez Urząd Miasta Poznania, wpisując swój adres w Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania  https://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/ – po kliknięciu “szukaj” w trzeciej kolumnie “BUDŻET OBYWATELSKI” pojawi się informacja jaki to rejon PBO – czyli numer Twojego Fyrtla. 

 

Gdzie się mogę zapisać? Gdzie zadzwonić? 

Zapisy do grup ćwiczebnych odbywają się u każdego prowadzącego. Metody zapisów są różne, ze względu na specyfikę każdych zajęć. Niekiedy prowadzący preferują kontakt telefoniczny w określonych godzinach (jeśli jest zajęte to znaczy, że z numerem rozmawia ktoś inny), niekiedy prowadzący proszą o zapisy sms-owe, czasami na zapisy należy się udać osobiście a niekiedy wystarczy mail. NIE POSIADAMY CENTRALNEJ REJESTRACJI.

Sprawdzić jak można zapisać się na zajęcia można zawsze na stronie w zakładce “Rekrutacja i opis zajęć”. Dane do prowadzących, można uzyskać też klikając na ikonkę  danych zajęć w zakładce plan zajęć. Bardzo prosimy- najpierw sprawdź informacje, dopiero później próbuj kontaktu telefonicznego. Telefonować prosimy również w zwyczajowo przyjętych porach tj. od 8:00 do 19:00, nasi instruktorzy muszą się wyspać aby mogli wypoczęci prowadzić dla Was zajęcia. I ostatnia ważna informacja- NIE PRZYJMUJEMY żadnych zapisów przez portal Facebook.com. 

 

Nie będę podawać swoich danych, wypisywać oświadczenia czy okazywać dowód tożsamości bo…  (np. RODO)

Projekt jest w pełni finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania (Wydział Sportu) w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt jest na bieżąco kontrolowany za równo przez Urząd Miasta Poznania jak również przez inne upoważnione służby. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy miasta Poznania mieszkający w określonych rejonach. W razie kontroli należy wykazać ew. oświadczenie, stąd niezbędnym jest Państwa ewidencja i podanie danych jest dla nas jako organizatorów obowiązkowe.  Niestety osoby co do których nie będziemy mogli stwierdzić tożsamości i poprawności oświadczeń nie będą mogły korzystać z naszych zajęć.

 

Dzwonię i dzwonię a tu nadal zajęte/ napisałam maila/sms-a ale nikt nie odpowiedział, co robić?  

Jeżeli numer jest zajęty to prawdopodobnie instruktor lub ktokolwiek z obsługi, zapisuje kogoś właśnie na zajęcia, prowadząc z nim rozmowę telefoniczną .Dla przykładu na jedne z zajęć, w marcu 2023 roku gdzie obowiązywała rejestracja sms-owa prowadzący otrzymał w ciągu dwóch dni 1330 smsów…. Żaden człowiek nie jest w stanie odpowiedzieć na taką ilość smsów w ciągu kilkunastu godzin. Prosimy o wyrozumiałość w oczekiwaniu na odpowiedź. Niekiedy naprawdę trudno nadążyć za popularnością naszych zajęć. Na stronie podane są również numery telefonów do biura Fundacji – realizatora programu. Bardzo prosimy nie traktować tego numeru jako infolinii. Prowadząc z każdym z państwa rozmowę, odejmujemy sobie czas na przygotowywanie oferty i kontrolowanie trwających już  zajęć. W 99% takich rozmów okazuje się że, poszukiwane informacje znajdują się na stronie programu.

 

Mieszkam w rejonie którego nie ma na stronie programu, co zrobić? 

Niestety program prowadzony jest tylko w tych dzielnicach w których mieszkańcy (w głosowaniu) zdecydowali o przeznaczeniu przynależnych im środków z budżetu obywatelskiego na realizację darmowych zajęć sportowych. Jeżeli w Twoim rejonie nie ma programu Nasz Sportowy Fyrtel to widocznie mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu środków na inny cel. Niestety nie możesz uczestniczyć w zajęciach w ramach programu. 

 

Czy ja mogę uczestniczyć tak po sąsiedzku bo: (DO WYBORU: bo mieszkam tuż przy granicy rejonu, bo u mnie nie ma basenu, bo mam bliżej, bo ja też płacę podatki, bo kiedyś korzystałam ze ścieżki rowerowej zbudowanej w innym rejonie ze środków PBO, bo ja głosowałam na ten projekt ). 

Bardzo nam przykro ale nie – takie są zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzieli się on na projekty rejonowe skierowane bezpośrednio do mieszkańców danego rejonu i ogólnomiejskie, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Poznania ale już nie np. Powiatu Poznańskiego. W zakresie ścieżki to i owszem pewnie skorzysta Pan/ Pani z niej raz jadąc przez Poznań ale nie wyczerpuje to jej i nie uniemożliwia korzystanie z niej mieszkańcom danego rejonu. Inaczej sprawa się ma jeżeli ilość miejsc czy benefitów jest ograniczona (szczególnie w przypadku tzw. projektów miękkich jak nasz). Kiedy uczestniczy Pan/ Pani w zajęciach, zajmuje Pan/ Pani miejsce z którego nie może już skorzystać osoba która głosowała na projekt na swoim rejonie. Każdy rejon ma określoną pulę środków z której korzysta. Nieuczciwym byłoby żeby mieszkaniec który wybrał, że pod jego domem ma powstać np. bezpieczne przejście dla pieszych, nowe kosze na śmieci czy ma być wyremontowana najbliższa szkoła, dodatkowo korzystał ze środków dzielnicy obok gdzie nie będzie remontu, nowych świateł czy koszów bo tamci mieszkańcy stwierdzili że najbardziej chcą dla siebie bezpłatnych zajęć. Stosujemy się w tym przypadku do zapisów regulaminów konkursowych pkt 6.: „W zadaniu mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy rejonu określonego w nazwie  zadania (od uczestników zadania należy pobierać stosowne oświadczenia).”

 

W regulaminie jest zapis że po trzech nieobecnościach jestem skreślony/a z listy, a ja mam w tym roku 4 tygodnie (sanatorium/ wyjazd z wnukami/ operację itp.) Czy mogę usprawiedliwić nieobecności?  

Niestety nie przyjmujemy “usprawiedliwień”. Limit trzech nieobecności jest w większości przypadków wystarczający na okoliczności losowe. Jeżeli przyjmowali byśmy usprawiedliwienia to po 4 zajęciach usprawiedliwionych (sanatorium) plus 3 możliwych, na 10 zajęć w semestrze taka osoba uczestniczyłaby w 3 zajęciach blokując tym samym opłacone już miejsce. Jeżeli mają Państwo w planach dłuższą absencję to prosimy nie zgłaszanie się w tym semestrze i nie blokowanie miejsc. Zawsze można zgłosić się w kolejnym semestrze zajęć.  

 

Czemu przy zapisach pierwszeństwo mają osoby nie biorące udziału w poprzednim semestrze? 

Rotacja w przypadku zajęć bardzo popularnych podyktowana jest umożliwieniem jak największej liczbie mieszkańców skorzystania z danej aktywności. Osoby, które nie brały udziału w poprzednim „semestrze” mają pierwszeństwo zapisu aby mogły skorzystać z zajęć bez sytuacji utworzenia się stałej, zamkniętej grupy i braku możliwości dołączenia. 

Nie chcemy dyskryminować osób już ćwiczących, jest to rozwiązanie najbardziej optymalne ze względu na ograniczenia obiektu oraz budżetu biorąc również pod uwagę ogromne zainteresowanie gdyż są to zajęcia darmowe. W następnym semestrze następuje zmiana i osoby, które już chodziły nie mają pierwszeństwa zapisu jednak nadal mogą się zapisać w przypadku wolnych miejsc, więc co pół roku każdy to pierwszeństwo nabywa. Oczywiście nic nie stoi na drodze aby skorzystać z innych zajęć z oferty do czego zachęcamy. 

 

A w zeszłym roku na moim Fyrtlu nie było tego że ktoś ma pierwszeństwo! Przecież głosowałem na projekt to ja powinienem mieć pierwszeństwo! Ktoś się zapisze a później nie chodzi! 

Projekt w niektórych rejonach startował w roku ubiegłym po raz pierwszy. Jesienią była już wprowadzona rotacja. Nie dzielimy uczestników na to czyj głos miał większą wagę oraz „starych i nowych” głosujących. Każdy głos ma dla nas tak samo ogromną wartość i za każdy serdecznie z niego dziękujemy. Wybrana forma zapisów nie jest działaniem wymierzonym personalnie w żadnego uczestnika. W przypadku uczestników nie uczęszczających na zajęcia zgodnie z regulaminem zajęć po trzykrotnej absencji zostaje skreślony z listy. Osoba prowadząca zajęcia w przypadku zwolnienia miejsca informuje kolejne osoby z listy rezerwowej o możliwości zapisu na zajęcia. Zdajemy sobie sprawę z zawodu jaki można odczuć w momencie kiedy osoby zapisane nie uczęszczają na zajęcia dlatego monitorujemy sytuację i staramy się jak najszybciej reagować. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy ktoś z powodów osobistych nie zrezygnuje z zajęć, bądź nie pojawił się jednorazowo np. z powodu choroby. Dlatego zachęcamy do zapisów na listę rezerwową.

Naszym celem jest aby jak najwięcej mieszkańców mogło skorzystać z naszych zajęć. Takie zasady obowiązują w przypadku wszystkich programów aktywizujących. Rotacja uczestników jest czymś normalnym inaczej raz zakwalifikowani uczestnicy, mogliby uważać, iż miejsce w grupie jest gwarantowane dożywotnio, tym samym nikt nowy nie mógłby skorzystać z oferty zajęć.