KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI ĆWICZĄCYCH.


Ze względu na ujawnione próby podszywania się pod inne osoby, przypominamy, że prowadzący zajęcia mają prawo weryfikować tożsamość, oraz miejsce zamieszkania ćwiczących między innymi poprzez okazanie przez ćwiczącego dokumentu tożsamości czyli dokumentu urzędowego stwierdzającego tożsamość osoby. Z regulaminu zajęć jasno wynika, że wstęp na zajęcia mają tylko osoby, które są na nie zapisane i wypełniły niezbędne oświadczenia oraz spełniły wymagane warunki. Organizator zajęć może żądać okazania dowodu przed rozpoczęciem zajęć, tym bardziej może to zrobić w przypadku, gdy powstają wątpliwości co do tożsamości takiej osoby. Z uczestnictwem w zajęciach łączą się określone obowiązki uczestników, np. posiadania ubezpieczenia, obecności z określoną częstotliwością, a także obowiązki organizatora, np. dopuszczenia do zajęć osób nie mających przeciwwskazań, posiadania oświadczenia uczestników i ich zgody np. na wykorzystanie wizerunku. Są to wzajemne zobowiązania dotyczące konkretnych uczestników, więc organizator jest nie tylko uprawniony, ale nawet zobowiązany do weryfikowania tożsamości osób biorących udział w zajęciach.